ARALIQ DOLDURMA İŞLƏRİ

Aralıq doldurmalarda çatlama Səbəbləri:

• Səthin həddindən artıq əmici olması;
• Ara genişliyinə uyğun məhsul seçilməməsi;
• Səthin kifayət qədər nəmləndirilməməsi;
• Su miqdarının uyğun nizamlanmaması;
• Orta və / və ya səth istiliyinin yüksək olması;
• Səthin küləyə məruz qalması;
• Səthin həddindən artıq sulu silinməsi;
• Araların tam doldurulmaması
Həll Təklifləri:

• Ara genişliyinə uyğun məhsul seçilməli;
• Aralıqlar su ilə yaxşıca nəmləndirilməli;
• Su miqdarı yaxşı nizamlanmalı;
• Günəş altında və yüksək temperaturda tətbiq edilməməli;
• Tətbiqdən sonra səth küləkdən qorunmalı.

GJGF